Hoe veilig voelt u zich op uw school ?

Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met agressie, criminaliteit, brand, inbraak en vandalisme. Beleidsplannen, instructies, controle en sancties, maken deel uit van het hedendaagse studieprogramma. Schoolbeveiliging is noodzakelijk geworden om een veilige leer en werkomgeving te creëren .Beveiligingsmaatregelen dienen dan ook vanuit een gestructureerd beleid te geschieden. Communicatie hiervan naar de medewerkers, docenten, leerlingen, maar ook ouders is een belangrijke stap hierbij.

Archos security & Services heeft ervaring met schoolbeveiliging !

Ons dienstenpakket kan bestaan uit:

Advies bij het maken van een beleidsplan/instructies;
Alarmopvolging/Sleutelbeheer;
beveiliging /Bewaking;
Brand- en sluitrondes;
Cameratoezicht;
Controle op in- en uitgaande goederen;
Controle op bezoekers;
Controle op personeel;
Controle op personeel van derden;
Opening- en sluitrondes;
Preventieve surveillance;
Toezicht en visitatie;
Toegangscontroles;