Wij waken erover !

Voor particulieren, bedrijven, instellingen en horecaondernemers, verzorgen wij de bewaking en beveiliging van hun object(en). Bedrijf, bouwplaats, kantoor, feesttent, winkel, woning, duurzame goederen etc.. In overleg met u inventariseren en analyseren we de eventuele risico’s. Nemen de maatregelen die noodzakelijk zijn om ongeoorloofde aanwezigheid, schade of diefstal te voorkomen en passen ons dienstenpakket daar op aan. U kunt kiezen voor een permanente beveiliging, maar ook voor preventieve surveillances met een door u gewenste frequentie.

Ons dienstenpakket kan bestaan uit:

Brand- en sluitrondes;
Cameratoezicht;
Controle op in- en uitgaande goederen;
Controle op bezoekers;
Controle op personeel;
Controle op personeel van derden;
Ontvangen en registreren van bezoekers;
Opening- en sluitrondes;
Preventieve surveillances;
Receptiediensten;
Sleutelbeheer;
Toegangscontroles.
Indien nodig zullen lokale hulpdiensten worden verwittigd zoals politie, brandweer en ambulancediensten.

Brand, sluit en openingsrondes.
Archos Security & Services geeft u de zekerheid van een goede controle!